Τιμές Somfy Glydea

Ηλεκτρικός σιδηρόδρομος Somfy Glydea Ultra 35E

Somfy Ηλεκτρικός σιδηρόδρομος Glydea

Με ενσύρματη λειτουργία

για κουρτίνα 2 μ από 830 € ==> 622 €

για κουρτίνα 3 μ από 892 € ==> 669 €

για κουρτίνα 4 μ από 960 € ==> 720 €

Με ασύρματη λειτουργία

Στις κατωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται το χειριστήριο.

για κουρτίνα 2 μ από 955 € ==> 716 €

για κουρτίνα 3 μ από 1018 € ==> 763 €

για κουρτίνα 4 μ από 1086 € ==> 815 €

Για τους ηλεκτρικούς σιδηρόδρομους Glydea Ultra 60 (οι οποίοι είναι κατάλληλοι για βάρος έως 60 kg) οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με 45 € + Φ.Π.Α.

Σε όλες τις τιμές περιλαμβάνεται o Φ.Π.Α.